Nieuwsbrief

De parochie van de H. Myrondraagsters heeft een eigen digitale nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief “Parochieberichten” verschijnt maandelijks en heeft de volgende rubrieken:

  • Liturgische agenda
  • Kinderpagina: Kleurplaat
  • Overweging bij de kleurplaat
  • Mededelingen vanuit de parochie
  • Mededelingen vanuit het bisdom
  • Overige mededelingen
  • Parochiegegevens

De uitgave is geïllustreerd met foto’s en afbeeldingen.

De toezending van de digitale nieuwsbrief is gratis, maar een kleine jaarlijkse gift als tegemoetkoming in de kosten (ca. 2,50 per jaar per abonnee) is van harte welkom. Deze gift kan men overmaken op (Rabobank) rek.nr. NL11RABO0186709919 t.n.v. Orthodoxe Kerk Breda o.v.v. nieuwsbrief.

Voor toezending per email van de digitale nieuwsbrief kunt u zich opgeven via parochieberichtenbreda@hotmail.com

U kunt een voorbeeld van een Nieuwsbrief ook >> hier << lezen.