Parochie als ANBI-instelling

ANBI is een afkorting, die staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling; oftewel een goed doel, waaraan men geld mag schenken. In het verleden kon men deze giften “van de belastingen aftrekken” – zoals dat in de volksmond heet. Echter door de gewijzigde wetgeving wordt aan de goede doelen gevraagd het standaardformulier van de belastingdienst in te vullen, en op hun website te publiceren.

Ingevulde standaardformulier belastingdienst publicatieplicht kerkgenootschappen
Het ingevulde standaardformulier voor het boekjaar 2023 is te downloaden door op >> hier << te drukken.

Het ingevulde standaardformulier voor het boekjaar 2022 is te downloaden door op >> hier << te drukken.

Het ingevulde standaardformulier voor het boekjaar 2021 is te downloaden door op >> hier << te drukken.


Het ingevulde standaardformulier voor het boekjaar 2020 is te downloaden door op >> hier << te drukken.

Financiële verantwoording
Een onderdeel van dit vragenformulier is de financiële verantwoording. Daarbij wordt ook gevraagd naar de URL voor de jaarcijfers. Naast dat deze reeds op het formulier is ingevuld, zijn ze ook sneller te downloaden door op >> deze link << te drukken.