Parochienieuws2020-12-30T18:14:57+00:00

Parochienieuws

Nieuwe Parochie in Friesland

Na het parochiefeest in 2019 hield het actieve leven van de parochie van de Heilige Panteleimon te Kollumerpomp op te bestaan. Aartspriester Nikolaas was te oud en te ziek om dit zware en heilige werk voor te zetten; iets wat hij met grote liefde heeft gedaan. In het verleden was wel een wens om een ander kerkgebouw te zoeken, en daar de parochie voort te zetten; Vader Johan zou dan t.z.t. Vader Nikolaas opvolgen. Deze wens is in de fase “het-zou-mooi-zijn” blijven steken, maar ondertussen bleef deze gedachte broeien onder de oppervlakte. Op de terugweg [...]

PAASBOODSCHAP 2020 van Patriarch Kyriel

Paasboodschap van Zijne Heiligheid Kirill, Patriarch van Moskou en heel Rusland   (In het Frans: http://www.exarchat.eu/spip.php?article2562) (In het Russisch: http://www.patriarchia.ru/db/text/5621965.html)   Aan de Bisschoppen, Priesters, Diakens, de Monnikenstand,en alle gelovigen van de Russisch-orthodoxe Kerk Hooggewijde herders, eerbiedwaardige vaders, vereerde monniken en monialen, beste broeders en zusters! CHRISTUS IS OPGESTAAN !!! Door de genade van de Almachtige God waren we in staat om de stralende Paasnacht te bereiken om ons opnieuw te verheugen in de glorieuze Opstanding van Christus. Ik feliciteer u allen, mijn beste, met deze geweldige Feestdag en met het Feest der feesten. Bijna tweeduizend jaar scheiden ons van [...]

Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019

Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019   In de afgelopen dagen hebben veel priesters en diakens van het aartsbisdom een brief ontvangen van de Griekse metropoliet van het land waar zij wonen met de instructies om niet langer hun eigen aartsbisschop te gedenken daar zij toegetreden zijn tot de geestelijkheid van de Griekse metropoliet, en dat onze parochies en gemeenschappen deel uit zijn gaan maken van deze Metropolie, en tenslotte instrueerde om alle relevante parochiedocumenten en archieven over te dragen.   In dit verband verwijst de Raad van het Aartsbisdom naar zijn communiqué van 30 november en brengt hier enige verduidelijkingen [...]

KERSTBOODSCHAP 2018 Z.Em. Johannes v. Charioupolis

KERSTBOODSCHAP 2018 van Zijne Eminentie Aartsbisschop Johannes van Charioupolis, Patriarchaal Exarch In English: http://exarchat.eu/spip.php?article2117 In Deutsch: http://exarchat.eu/spip.php?article2119 In Russian: http://exarchat.eu/spip.php?article2120 Aan de geestelijken, monniken, monialen en de gelovigen van het Aartsbisdom van de orthodoxe parochies van de Russische Traditie in West-Europa Beste Vaders, broeders en zusters in Christus, Op 15 November zijn wij met de Kerstvasten begonnen; het is een voorbereidingstijd op het feest van de Geboorte van de Zoon Gods in het vlees. Drie drijfveren behoren in deze belangrijke tijd van het liturgische jaar ons leven te leiden: ons spiritueel verlangen om onze persoonlijke relatie met Christus te verdiepen; [...]

Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora

Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora Op zaterdag 5 augustus 2017 is Matoeschka Johanna (Inola) opgenomen op de Intensive Care vanwege een ernstige infectie aan haar been (wondroos). Aangezien deze infectie het hele lichaam in zijn greep heeft genomen, heeft de medische staf haar in een kunstmatige slaap gebracht. Matoeschka ligt nu aan de beademing en dialyse Haar toestand is zorgwekkend; zeer zorgwekkend. Bij haar opname op de IC is er al gesproken over haar mogelijke overlijden. Op dat moment was het een dubbeltje op zijn kant; het was alleen de vraag welke kant dit dubbeltje op zou vallen. Tot op heden [...]

Pinksterboodschap 2017 Z.Em. Aartsbisschop Johannes

Pinksterboodschap 2017 van Zijne Eminentie Aartsbisschop Johannes van Charioupolis, Exarch van de Oecumenisch Patriarch   Aan de geestelijken, monniken, monialen en de gelovigen van het aartsbisdom van de orthodoxe parochies van de Russische traditie in West-Europa   Beste vaders, broeders en zusters, geliefden in Christus. Geprezen zijt Gij, o Christus, onze God, die aan de vissers de wijsheid hebt geopenbaard, door de Heilige Geest op hen neer te zenden. Door hen hebt Gij de wereld in het net binnengehaald. O Minnaar der mensen, eer aan U! De vijftig dagen van Pasen zijn beëindigd en op dit feest van Pinksteren vieren [...]

Ga naar de bovenkant