Parochienieuws2020-12-30T18:14:57+00:00

Parochienieuws

Paasboodschap 2022 Z.Em. Metropoliet Johannes

Deze Paasboodschap is ook in andere talen te lezen, namelijk Frans, Engels, Duits, Italiaans, Русский en Українська (klik op de taal om deze Paasboodschap in de gewenste andere taal op te roepen) Paasboodschap 2022 van Zijne Eminentie, Metropoliet JOHANNES van Doebna Beste geliefde Messeigneurs, Vaders, Broeders en Zusters in Christus,  De Opstanding van Christus, de overwinning van het leven op de dood, is het hart van ons geloof, het wezen zelf van de goddelijke cultus, van onze wijze van zijn en van de cultuur van het orthodoxe volk, drager van de naam van [...]

Open brief aan Zijne Heiligheid Cyril Patriarch van Moskou

Open brief aan Zijne Heiligheid Cyril Patriarch van Moskou de aartsbisschop Protocolnummer: 2022.010  Parijs, 09 maart 2022 Uwe Heiligheid, In deze donkere dagen waarin de oorlog in het midden van Europa woedt na de militaire interventie van de Russische Federatie in Oekraïne, sta ik u toe u de ontsteltenis van het hele aartsbisdom en onze totale solidariteit met de slachtoffers van dit conflict over te brengen. De onrust en wanorde die in de hele wereld door deze gewelddadige aanval werd veroorzaakt, heeft de orthodoxe gemeenschap van West-Europa niet gespaard en in het bijzonder het aartsbisdom van de [...]

Communiqué Aartsbisdom Oekraïne

Beste broeders en zusters,   Hoewel ons Aartsbisdom geografisch buiten het conflictgebied ligt en ondanks de diversiteit van de delen die het samenstellen, tekent zich vrijwel een unanimiteit af ten gunste van mijn standpunt, dat solidariteit betuigt met het hele Oekraïense volk en de Oekraïens-Orthodoxe Kerken. Ik vraag met nadruk aan Zijne Heiligheid Patriarch Kyrill en de Heilige Synode er standvastig bij de politieke autoriteiten van Rusland op aan te dringen deze oorlog, die een ernstige zonde is voor God, te beëindigen.   Wij nodigen de gelovigen van onze parochies en communauteiten uit om de vurigheid van hun gebeden te [...]

In Memoriam: Priester Johan Visser (9 apr. 1975 – 14 nov. 2021)

V. Johan, priester V. Johan, timmerman Vader Johan Visser was de laatste diaken, die de priesterwijding ontving van aartsbisschop Gabriël van Komana – eeuwige gedachtenis. Na zijn wijding begon Vader Johan zijn priesterlijke taken, als tweede priester, in de communiteit H. Panteleimon in Kollumerpomp (Provincie Friesland – Nederland), waaraan hij al als diaken verbonden was. Deze gemeenschap werd gesticht door aartspriester Nikolaas Lucassen – eeuwige gedachtenis – en zijn vrouw Matouchka Johanna in hun huis op het platteland van de provincie Friesland. In 2019 moest Vader Nikolaas [...]

Paasboodschap 2021 Z. Em. Metropoliet Johannes

(Vertaald via Google Translate; oorspronkelijke tekst in het Frans zie: http://exarchat.eu/spip.php?article2687) Beste Messeigneurs, Vaders, Broeders en Zusters geliefd in Christus, Vandaag de dag is het vanuit de overvloed van het hart dat de mond zegt: "Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, dat het voor ons een dag van feest en vreugde is! (Ps. 117, 24)". Nu viert de zichtbare en onzichtbare wereld de grootste dag, de dag des Heren - de opstanding van onze Heiland en Heer Jezus Christus! Het is de dag van hoop voor iedereen, de dag van leven en vreugde. Het was de [...]

Overweging PAASMYSTERIE 2021

Op de Grote en Heilige Donderdag staan twee gebeurtenissen centraal: het Laatste Avondmaal van Christus met Zijn Leerlingen en het verraad van Judas. Het uitgangspunt van beide is liefde. Het Laatste Avondmaal is de ultieme openbaring van Gods verlossende liefde voor de mensheid, van liefde als de essentie van de Verlossing. En het verraad van Judas onthult dat zonde, dood en zelfvernietiging ook te wijten zijn aan de liefde, maar dan aan een afwijkende en misvormde liefde; een liefde, die gericht is op dat wat de naam liefde niet verdient. "Het was de dag voor het Pascha, Jezus wist [...]

Ga naar de bovenkant