Parochienieuws2020-12-30T18:14:57+00:00

Parochienieuws

Kerstboodschap van metropoliet John van Dubna 2022

    Voor Oekraïens druk op: Українська Aan de Excellenties, geestelijken, monniken, nonnen en gelovigen van het Aartsbisdom van de Orthodoxe Kerken van Russische Traditie in West-Europa. KERSTMIS, ONZE HOOP De christelijke hoop bevindt zich aan de andere kant van de vooringenomenheid en de kennis naar de geest van de wereld. We moeten evenmin bang zijn dat onze hoop in conflict raakt met de duisternis, de wanhoop en de onwetendheid. Zo moeten we uitermate waakzaam zijn, want het christelijke optimisme is geen gevoel van euforie, dat alle vertwijfeling en elke tragedie uitsluit. De verleiding die voortdurend op ons [...]

VERKLARING VAN HET BISSCHOPPELIJKE COLLEGE 13 oktober 2022

VERKLARING VAN HET BISSCHOPPELIJKE COLLEGE EN DE LEDEN VAN DE DIOSCENE RAAD VAN ORTHODOXE KERKEN VAN RUSSISCHE TRADITIE IN WEST-EUROPA In Slavisch: https://archeveche.eu/ru/%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8-%d1%81-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8/ In Frans: https://archeveche.eu/declaration-concernant-la-situation-en-ukraine/ Op 24 februari 2022 spraken metropoliet John van Dubna, de hulpbisschoppen Simeon van Domodedovo en Elisäus von Reoutov, evenals de leden van het bestuursorgaan van het aartsbisdom van de orthodoxe kerken van de Russische traditie in West-Europa, hun ongenoegen uit over de dramatische situatie die veroorzaakt was door de invasie van Oekraïne en de militaire operaties die met deze invasie gepaard gingen; ze hadden geklaagd over de slachtoffers en het lijden dat deze invasie [...]

Paasboodschap 2022 Z.Em. Metropoliet Johannes

Deze Paasboodschap is ook in andere talen te lezen, namelijk Frans, Engels, Duits, Italiaans, Русский en Українська (klik op de taal om deze Paasboodschap in de gewenste andere taal op te roepen) Paasboodschap 2022 van Zijne Eminentie, Metropoliet JOHANNES van Doebna Beste geliefde Messeigneurs, Vaders, Broeders en Zusters in Christus,  De Opstanding van Christus, de overwinning van het leven op de dood, is het hart van ons geloof, het wezen zelf van de goddelijke cultus, van onze wijze van zijn en van de cultuur van het orthodoxe volk, drager van de naam van [...]

Open brief aan Zijne Heiligheid Cyril Patriarch van Moskou

Open brief aan Zijne Heiligheid Cyril Patriarch van Moskou de aartsbisschop Protocolnummer: 2022.010  Parijs, 09 maart 2022 Uwe Heiligheid, In deze donkere dagen waarin de oorlog in het midden van Europa woedt na de militaire interventie van de Russische Federatie in Oekraïne, sta ik u toe u de ontsteltenis van het hele aartsbisdom en onze totale solidariteit met de slachtoffers van dit conflict over te brengen. De onrust en wanorde die in de hele wereld door deze gewelddadige aanval werd veroorzaakt, heeft de orthodoxe gemeenschap van West-Europa niet gespaard en in het bijzonder het aartsbisdom van de [...]

Communiqué Aartsbisdom Oekraïne

Beste broeders en zusters,   Hoewel ons Aartsbisdom geografisch buiten het conflictgebied ligt en ondanks de diversiteit van de delen die het samenstellen, tekent zich vrijwel een unanimiteit af ten gunste van mijn standpunt, dat solidariteit betuigt met het hele Oekraïense volk en de Oekraïens-Orthodoxe Kerken. Ik vraag met nadruk aan Zijne Heiligheid Patriarch Kyrill en de Heilige Synode er standvastig bij de politieke autoriteiten van Rusland op aan te dringen deze oorlog, die een ernstige zonde is voor God, te beëindigen.   Wij nodigen de gelovigen van onze parochies en communauteiten uit om de vurigheid van hun gebeden te [...]

In Memoriam: Priester Johan Visser (9 apr. 1975 – 14 nov. 2021)

V. Johan, priester V. Johan, timmerman Vader Johan Visser was de laatste diaken, die de priesterwijding ontving van aartsbisschop Gabriël van Komana – eeuwige gedachtenis. Na zijn wijding begon Vader Johan zijn priesterlijke taken, als tweede priester, in de communiteit H. Panteleimon in Kollumerpomp (Provincie Friesland – Nederland), waaraan hij al als diaken verbonden was. Deze gemeenschap werd gesticht door aartspriester Nikolaas Lucassen – eeuwige gedachtenis – en zijn vrouw Matouchka Johanna in hun huis op het platteland van de provincie Friesland. In 2019 moest Vader Nikolaas [...]

Ga naar de bovenkant