Sacramenten en/of  Mysteriën

De Sacramenten – of zoals wij het noemen: de Mysteriën behoren tot de Heilswerken van de Kerk. De bekendste is wel de Eucharistie.

Bepaalde Sacramenten kunnen door de gelovigen aangevraagd worden: