Giften

De parochie kan niet zonder uw steun!

Voor BREDA kunt u een gift overmaken op bankrekening: NL11RABO0186709919 t.n.v. Orthodoxe Kerk Breda.

Geeft u een speciale bijdrage? Vermeld dan de reden van deze gift bij de omschrijving.

In Nederland zijn giften van het belastbaar inkomen aftrekbaar (zie ANBI).