Laatste nieuws:
Aartsbisschop Johannes wordt Metropoliet »
Agressieve houding Oecumenisch Patriarchaat blijft voortduren »
Overgang Aartsbisdom naar het Russisch Patriarchaat »
Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019 »
Kerstboodschap 2018 Z. Em. Johannes van Charioupolis »
Nieuwsarchief »
 

NIEUWSBRIEF

De parochie van de H. Myrondraagsters heeft een eigen digitale nieuwsbrief.

scannen0003.jpg

  Deze nieuwsbrief “Parochieberichten” verschijnt
   maandelijks. Het kent de volgende rubrieken:

  – Liturgische agenda
  – Kinderpagina: Kleurplaat
  – Overweging bij de kleurplaat

  – Mededelingen vanuit de parochie Breda
  – Mededelingen vanuit de parochie Antwerpen

  – Mededelingen vanuit het bisdom
  – Overige mededelingen

  – Parochiegegevens

 
De uitgave is geïllustreerd met foto’s en afbeeldingen.

De toezending van de digitale nieuwsbrief is gratis, maar een kleine jaarlijkse gift als tegemoetkoming in de kosten (ca. 2,50 per jaar per abonnee) is van harte welkom. Deze gift kan men overmaken op (Rabobank) rek.nr. NL11RABO0186709919  t.n.v. Orthodoxe Kerk Breda o.v.v. nieuwsbrief.

Voor toezending per email van de digitale nieuwsbrief kunt u zich opgeven via parochieberichtenbreda@hotmail.com