Laatste nieuws:
Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora »
Pinksterboodschap 2017 Z.Em. Aartsbisschop Johannes »
Paasboodschap 2017 Patriarch Bartholomeus I »
Brief Patriarch aan het begin Grote Vastentijd 2017 »
Kerstboodschap 2016 Z.Em. Aartsbisschop Johannes van Charioupolis »
Nieuwsarchief »
 

NIEUWSBRIEF

De parochie van de H. Myrondraagsters heeft een eigen digitale nieuwsbrief.

scannen0003.jpg

  Deze nieuwsbrief “Parochieberichten” verschijnt
   maandelijks. Het kent de volgende rubrieken:

  – Liturgische agenda
  – Kinderpagina: Kleurplaat
  – Overweging bij de kleurplaat

  – Mededelingen vanuit de parochie Breda
  – Mededelingen vanuit de parochie Antwerpen

  – Mededelingen vanuit het bisdom
  – Overige mededelingen

  – Parochiegegevens

 
De uitgave is geïllustreerd met foto’s en afbeeldingen.

De toezending van de digitale nieuwsbrief is gratis, maar een kleine jaarlijkse gift als tegemoetkoming in de kosten (ca. 2,50 per jaar per abonnee) is van harte welkom. Deze gift kan men overmaken op (Rabobank) rek.nr. NL11RABO0186709919  t.n.v. Orthodoxe Kerk Breda o.v.v. nieuwsbrief.

Voor toezending per email van de digitale nieuwsbrief kunt u zich opgeven via parochieberichtenbreda@hotmail.com