Laatste nieuws:
KERSTBOODSCHAP 2018 Z.Em. Johannes v. Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Patriarch Bartholomeos I »
Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora »
Pinksterboodschap 2017 Z.Em. Aartsbisschop Johannes »
Paasboodschap 2017 Patriarch Bartholomeus I »
Nieuwsarchief »
 

PAROCHIEGEGEVENS BREDA

foto van Parochie Heilige Myrondraagsters Breda.

 

Parochiepriester Breda:

Vader Josef Sikora
Piet Retiefstr. 43
5025 CB Tilburg
+31-(0)6-27217181
priesterjosef@hotmail.com

2e Priester:

Vader Rafael Kommers
Groen van Prinsterenweg 297
3317 SN Dordrecht
+31-(0)6-38108432
rfm.kommers76@gmail.com

 

 

PAROCHIEGEGEVENS ANTWERPEN

Rector:
Aartspriester Theodoor van der Voort
Metzelaarplein 3
7416 BV Deventer (Nederland)
0570-625521
vanuit België: 0031-570-625521
thvoort@gmail.com

Adres van de kapellen:
Kerkhofkapel Breda                                                  Begijnhofkapel Antwerpen
“H. Myrondraagsters”                                              “H. Georgios”
Vogelenzangln. 21                                                     De Rodestr. 36
Breda – Ginneken                                                      Antwerpen

Voor de routebeschrijving naar één van de kapellen zie route

 

Facebook
De parochie heeft ook een eigen facebookpagina. Voor de lokatie Breda hoeft u geen lid te zijn bij facebook, en u bereikt deze pagina door deze link aan te klikken. Voor de lokatie Antwerpen hoort u wel geregistreerd te staan bij facebook, en u bereikt deze pagina door op hier te klikken.

 

Giften:
De parochie kan niet zonder uw steun!

Voor BREDA kunt u een gift overmaken op bankrekening: NL11RABO0186709919 t.n.v. Orthodoxe Kerk Breda. 

Voor ANTWERPEN is het rekeningnummer: iban BE24 3630 3486 1638;
bic BBRUBEBB t.n.v. ORTHODOXE PAROCHIE HEILIGE GEORGIOS

Geeft u een speciale bijdrage; vermeld dan de reden van deze gift bij de omschrijving.

In Nederland zijn giften van het belastbaar inkomen aftrekbaar (zie ANBI); U kunt ook het formulier voor periodieke giften invullen.

 

Bisdom/Exarchaat


Onze parochie behoort tot het bisdom van de Russische Kerken onder de obiëntie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

Onze huidige Aartsbisschop is:

Z.Em. Johannes
van Charioupolis

 

De zetel van het Aartsbisdom is gelegen in Parijs aan de Rue Daru 12.

Klik hier om op de website van ons Aartsbisdom te komen.
NB deze website is Franstalig.