Slider_Icoon Jezus

Aanvraag huiswijding

Een huis hoort een stukje Kerk thuis te zijn; een veilige plaats waar we in het klein een gemeenschap proberen te zijn, zoals Christus het bedoeld heeft.

Na het Hoogfeest van de Doop van Christus in de Jordaan door Johannes de Doper en na een verhuizing willen sommige gelovigen graag een huiswijding. Hiervoor kunt u contact opnemen met de priester.

STIPENDIUM:

Van degene, die gaarne willen dat de priester bij hun thuis een huiswijding doet, wordt verwacht dat zij een tegemoetkoming doen in de reiskosten van de priester. Indien men GEEN parochiaan is, dan wordt deze tegemoetkoming verhoogd met een stipendium ten bate van de parochie.

Als indicatie volgt hieronder een schema, waarbij de afstand gerekend wordt vanaf het huisadres van de priester; terugreis zit in de prijs inbegrepen.

Afstand Ondersteunende parochiaan Overige Orthodox Gelovigen
10 km € 7,00 € 107,00
15 km € 10,50 € 110,50
20 km € 14,00 € 114,00
25 km € 17,50 €117,50
30 km €21,00 € 121,00
40 km € 28,= € 128,00
50 km € 35,= € 135,00