Het is mogelijk om de priester uit te nodigen voor een (pastoraal) gesprek thuis.

Het is gebruikelijk dat men in de reiskosten van de priester tegemoet komt. Gaarne vooraf hiernaar informeren.

Voor instellingen, niet-parochianen en niet vaste bezoekers van de Diensten bedraagt de Stipendium € 100,00 per uur.