Laatste nieuws:
PAASBOODSCHAP 2020 van Patriarch Kyriel »
Aartsbisschop Johannes wordt Metropoliet »
Agressieve houding Oecumenisch Patriarchaat blijft voortduren »
Overgang Aartsbisdom naar het Russisch Patriarchaat »
Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019 »
Nieuwsarchief »
 

AGENDA

NB De parochie volgt de NIEUWE kalender en NIET de Juliaanse kalender:
Pasen en de van Pasen afhankelijke feesten volgen de ‘oude’ kalender; alle andere feesten, die op een vaste datum vallen, worden tegelijk met de Westerse Kerken gevierd, zoals bijvoorbeeld Kerstmis. (voor uitleg Paasdatum zie onder “over Orthodoxie”)

Op de zondagen van de oneven weken is er LITURGIE.
DIENSTEN:                                                                         BIJZONDERHEDEN:

BELANGRIJK !!!

ONS KERKGEBOUW IS GESLOTEN
VOOR NIET-UITGENODIGDE BEZOEKERS
TOT NA DE CORONACRISIS

(Als u een Kerkdienst wilt bijwonen, gaarne vooraf eerst contact met de priester;
er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar) 

DE HEILIGE DIENSTEN WORDEN OOK UITGEZONDEN
VIA YOUTUBE 

De link van de uitzending wordt aan het begin van de Dienst verzonden
via de Facebookpagina en Whatsapp van de parochie 

zie ook: http://www.orthodoxekerkbreda.nl/coronaprotocol-2/

UITZENDING Zondag 5 juli:
4e zondag na Pinksteren; toon 3
Hoofdman van Kapernaüm
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

UITZENDING Zondag 19 juli:
6e zondag na Pinksteren; toon 5
De Verlamde en de Vergiffenis
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 

UITZENDING Zondag 2 augustus:
8e zondag na Pinksteren; toon 7
Wonderbare Broodvermenigvuldiging
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
 

UITZENDING Zondag 16 augustus:
Viering HOOGFEEST ONTSLAPENIS MOEDER GODS
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 

UITZENDING Zondag 30 augustus:
12e zondag na Pinksteren; toon 3
De rijke Jongeling
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
12.00 uur: korte gebedsdienst
     voor en door kinderen
bij begin nieuwe schooljaar

 

Zondag 13 september:

Viering HOOGFEEST H. KRUIS

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 27 september:

16e zondag na Pinksteren; toon 7

De Talenten

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 11 oktober:

18e zondag na Pinksteren; toon 1

Wonderbare visvangst

Gedachtenis 7e Oec. Concilie

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 25 oktober:

20e zondag na Pinksteren; toon 3

De Jongeling van Naïn

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 8 november:

22e zondag na Pinksteren; toon 5

Lazaros en de Rijke

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 22 november:

Viering HOOGFEEST TEMPELGANG

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 6 december:

26e zondag na Pinksteren; toon 1

De rijke dwaas

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 20 december:

28e zondag na Pinksteren; toon 3

Zondag & Voorfeest Christus Geboorte

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Vrijdag 25 december:

HOOGFEEST van KERSTMIS

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Agape

 

Zondag 3 januari:

VIERING HOOGFEEST THEOFANIE

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Waterwijding