Laatste nieuws:
KERSTBOODSCHAP 2018 Z.Em. Johannes v. Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Patriarch Bartholomeos I »
Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora »
Pinksterboodschap 2017 Z.Em. Aartsbisschop Johannes »
Paasboodschap 2017 Patriarch Bartholomeus I »
Nieuwsarchief »
 

AGENDA

NB De parochie volgt de NIEUWE kalender en NIET de Juliaanse kalender:

Pasen en de van Pasen afhankelijke feesten volgen de ‘oude’ kalender; alle andere feesten, die op een vaste datum vallen, worden tegelijk met de Westerse Kerken gevierd, zoals bijvoorbeeld Kerstmis. (voor uitleg Paasdatum zie onder “over Orthodoxie”)

ALGEMEEN:
In 2018 is er op de 1e en 3e zondag van de maand Dienst;
In 2019 is er op de oneven weken Dienst:

DIENSTEN:                                                                         BIJZONDERHEDEN:

Kerstvasten:
van 15 november t/m 24 december

 

Zondag 16 december:
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Dinsdag 25 december:
HOOGFEEST van KERSTMIS (nieuwe kalender)
(KERST volgens oude kalender wordt ook gevierd op 6 Januari)

10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
Aansluitend Agape

Zondag 6 Januari:
HOOGFEEST van THEOFANIE

oude kalender:
HOOGFEEST van KERSTMIS

10.10 uur: Waterwijding
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zondag 20 Januari:
10.10 uur: Waterwijding
(THEOFANIE volgens oude kalender)

10.30 uur: Goddelijke Liturgie
13.30 uur: Kerkelijk Huwelijk
   Dienaar Gods Martin &
   Dienaresse Gods Despoinia

Zaterdag 2 Februari:
HOOGFEEST van de ONTMOETING
(Geen Dienst)

Zondag 3 Februari:
Viering van HOOGFEEST ONTMOETING
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie
Aansluitend halfjaar Panichida
        voor Matoeschka Veronique

Zondag 17 Februari:
Zondag van de Tollenaar & Farizeeër
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Maandag 18 Februari:
Begin Voorvasten

Zondag 3 Maart:
Zondag van het Laatste Oordeel
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Maandag 11 Maart:
Begin Grote Vastentijd

Woensdag 13 Maart:
19.30 uur: Boetecanon

Zondag 17 Maart:
Zondag van de Orthodoxie
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Vrijdag 22 Maart:
19.30 uur: Gregoriosliturgie

Maandag 25 Maart:
HOOGFEEST van de VERKONDIGING
(Geen Dienst)

Zondag 31 Maart:
Zondag van het H. Kruis
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Vrijdag 5 April:
19.30 uur: Gregoriosliturgie

Zondag 14 April:
Gedachtenis aan H. Maria van Egypte
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zondag 21 April:
PALMZONDAG
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zaterdag 27 April:
19.30 uur: PAASMETTEN

Zondag 28 April:
PASCHA des HEREN
10.10 uur: Lezing uit de Handelingen der Apostelen

10.30 uur: Goddelijke Liturgie
Aansluitend Agape

Zondag 12 Mei:
PAROCHIEFEEST (25-jarig bestaan parochie):
Gedachtenis H. Myrondraagsters
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
Aansluitend Agape

Zondag 26 Mei:
Zondag van de Samaritaanse
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Donderdag 6 Juni:
HOOGFEEST van HEMELVAART
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zondag 16 Juni:
HOOGFEEST van PINKSTEREN
10.10 uur: Urengebed
1
0.30 uur: Goddelijke Liturgie
12.00 uur: Vespers met knielgebeden