Agenda

De parochie volgt de NIEUWE kalender en NIET de Juliaanse kalender: Pasen en de van Pasen afhankelijke feesten volgen de ‘oude’ kalender; alle andere feesten, die op een vaste datum vallen, worden tegelijk met de Westerse Kerken gevierd, zoals bijvoorbeeld Kerstmis.

(voor uitleg Paasdatum zie: Waarom valt Orthodox Pasen op een andere datum?
)

BELANGRIJK:

ONS KERKGEBOUW IS GESLOTEN VOOR NIET-UITGENODIGDE BEZOEKERS TOT NA DE CORONACRISIS

Als u een Kerkdienst wilt bijwonen, gaarne vooraf eerst contact opnemen met de priester. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar i.v.m. de pandemie. Klik hier om het coronaprotocol te bekijken.

De heilige diensten worden ook uitgezonden via Youtube. De link van de uitzending wordt aan het begin van de Dienst verzonden via de Facebookpagina en Whatsapp van de parochie.

Men kan de Goddelijke Liturgie tekstueel volgen met de Meezingmap; deze kan men downloaden door op >>hier<< te klikken. De link voor de veranderlijke gedeeltes van de Dienst zit in de datum van die dag (hierop klikken om bestand te openen).

Op de zondagen van de even weken is er LITURGIE:

UITZENDING Zondag 4 juli:
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

UITZENDING Zondag 1 augustus:
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Vrijdag 6 augustus:
Hoogfeest Transfiguratie
(Geen Dienst)

UITZENDING Zondag 15 augustus:
HOOGFEEST ONTSLAPENIS MOEDER GODS
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

UITZENDING Zondag 29 augustus:
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Woensdag 8 september:
HOOGFEEST GEBOORTE MOEDER GODS
(Geen Dienst)

UITZENDING Zondag 12 september:
VIERING HOOGFEEST KRUISVERHEFFING
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
Extra Collecte voor de kloosters

Dinsdag 14 september:
HOOGFEEST KRUISVERHEFFING
(Geen Dienst)

UITZENDING Zondag 26 september:
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

UITZENDING Zondag 10 oktober:
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

UITZENDING Zondag 24 oktober:
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

UITZENDING Zondag 7 november:
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Maandag 15 November:

Begin Kerstvasten

(tot 24 december)

UITZENDING Zondag 21 november:
HOOGFEEST TEMPELGANG MOEDER GODS
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

UITZENDING Zondag 5 december:
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

UITZENDING Zondag 19 december:
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

UITZENDING Zaterdag 25 december:
HOOGFEEST KERSTMIS
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
Extra Collecte voor Theologisch Instituut St. Serge

UITZENDING Zondag 2 januari 2022:
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
12.00 uur: Waterwijding

Donderdag 6 Januari:
HOOGFEEST THEOFANIE
(Geen Dienst)