Laatste nieuws:
Aartsbisschop Johannes wordt Metropoliet »
Agressieve houding Oecumenisch Patriarchaat blijft voortduren »
Overgang Aartsbisdom naar het Russisch Patriarchaat »
Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019 »
Kerstboodschap 2018 Z. Em. Johannes van Charioupolis »
Nieuwsarchief »
 

AGENDA

NB De parochie volgt de NIEUWE kalender en NIET de Juliaanse kalender:

Pasen en de van Pasen afhankelijke feesten volgen de ‘oude’ kalender; alle andere feesten, die op een vaste datum vallen, worden tegelijk met de Westerse Kerken gevierd, zoals bijvoorbeeld Kerstmis. (voor uitleg Paasdatum zie onder “over Orthodoxie”)

Op de zondagen van de oneven weken is er LITURGIE.
DIENSTEN:                                                                         BIJZONDERHEDEN:

Zondag 2 februari:

HOOGFEEST ONTMOETING

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Panichida voor de pasontslapen Dienaren Gods
                    Regina Maria en Jakobus Petrus

 

Vrijdag 7 februari:

11.00 AM: Dienst der Overledenen

Regina Maria (Pien) Hoebink

Mariakerk, Mariaplein 1, Breda

 

Zondag 16 februari:

2e zondag Voorvasten; toon 2

Verloren Zoon

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 1 maart:

4e zondag Voorvasten; toon 4

Vergevingszondag

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Vergevingsvespers

 

Maandag 2 maart:

Begin Grote Vastentijd

Geen Dienst

 

Donderdag 5 maart:

19.30 uur Boetecanon

 

Zondag 15 maart:

2e zondag Grote Vasten; toon 6

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Panichida (40 dagen) voor de Dienaresse Gods Regina Maria

 

Vrijdag 20 Maart:

19.30 uur: Gregoriosliturgie

 

Zondag 29 maart:

4e zondag Grote Vasten; toon 8

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Vrijdag 3 april:

19.30 uur: Gregoriosliturgie

 

Zondag 12 april:

Palmzondag

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Palmwijding

10.40 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Woensdag 15 april:

19.30: Metten + ziekenzalving

 

Vrijdag 17 april:

15.00 uur: Metten met uitdragen Epitaaf

 

Zaterdag 18 april:

19.30 uur: PAASMETTEN

 

Zondag 19 april:

PASCHA des HEREN

10.10 AM: Lezing uit Handelingen Apostelen

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Agape

 

Zondag 3 mei:

3e zondag van Pasen; toon 2

H. Myrondraagsters; Parochiefeest

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Panichida (3-maanden) voor de Dienaresse Gods Regina Maria

12.15 AM: Agape

 

Zondag 10 mei:

4e zondag van Pasen; toon 3

De Verlamde

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 24 mei:

De Blindgeborene

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Donderdag 28 mei:

HOOGFEEST van HEMELVAART

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 7 juni:

HOOGFEEST van PINKSTEREN

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Vespers met knielgebeden

 

Zondag 21 juni:

2e zondag na Pinksteren; toon 1

De eerste Leerlingen

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 5 juli:

zondag na Pinksteren; toon 3

Hoofdman van Kapernaüm

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 19 juli:

Parochiefeest St. Hubert

Geen Dienst in Breda

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 2 augustus:

8e zondag na Pinksteren; toon 7

Wonderbare Broodvermenigvuldiging

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Panichida (half jaar) voor de Dienaresse Gods Regina Maria

 

Zondag 16 augustus:

Viering HOOGFEEST ONTSLAPENIS MOEDER GODS

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 30 augustus:

12e zondag na Pinksteren; toon 3

De rijke Jongeling

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 13 september:

Viering HOOGFEEST H. KRUIS

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 27 september:

16e zondag na Pinksteren; toon 7

De Talenten

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 11 oktober:

18e zondag na Pinksteren; toon 1

Wonderbare visvangst

Gedachtenis 7e Oec. Concilie

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 25 oktober:

20e zondag na Pinksteren; toon 3

De Jongeling van Naïn

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 8 november:

22e zondag na Pinksteren; toon 5

Lazaros en de Rijke

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 22 november:

Viering HOOGFEEST TEMPELGANG

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 6 december:

26e zondag na Pinksteren; toon 1

De rijke dwaas

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Zondag 20 december:

28e zondag na Pinksteren; toon 3

Zondag & Voorfeest Christus Geboorte

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

 

Vrijdag 25 december:

HOOGFEEST van KERSTMIS

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Agape

 

Zondag 3 januari:

VIERING HOOGFEEST THEOFANIE

10.10 AM: Urengebed / 3rd & 6 th Hour

10.30 AM: Goddelijke Liturgie / Divine Liturgy

12.00 AM: Waterwijding