Laatste nieuws:
Nieuwe Parochie in Friesland »
Kerstvieringen in Coronatijd »
PAASBOODSCHAP 2020 van Patriarch Kyriel »
Aartsbisschop Johannes wordt Metropoliet »
Agressieve houding Oecumenisch Patriarchaat blijft voortduren »
Nieuwsarchief »
 

AGENDA

NB De parochie volgt de NIEUWE kalender en NIET de Juliaanse kalender:
Pasen en de van Pasen afhankelijke feesten volgen de ‘oude’ kalender; alle andere feesten, die op een vaste datum vallen, worden tegelijk met de Westerse Kerken gevierd, zoals bijvoorbeeld Kerstmis. (voor uitleg Paasdatum zie onder “over Orthodoxie”)

Op de zondagen van de oneven weken is er LITURGIE.
DIENSTEN:                                                                         BIJZONDERHEDEN:

BELANGRIJK !!!

ONS KERKGEBOUW IS GESLOTEN
VOOR NIET-UITGENODIGDE BEZOEKERS
TOT NA DE CORONACRISIS

(Als u een Kerkdienst wilt bijwonen, gaarne vooraf eerst contact met de priester;
er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar) 

DE HEILIGE DIENSTEN WORDEN OOK UITGEZONDEN
VIA YOUTUBE 

De link van de uitzending wordt aan het begin van de Dienst verzonden
via de Facebookpagina en Whatsapp van de parochie 

zie ook: http://www.orthodoxekerkbreda.nl/coronaprotocol-2/

 

UITZENDING Zondag 8 november:
22e zondag na Pinksteren; toon 5
Lazaros en de Rijke
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 

Zondag 15 November:
Begin Kerstvasten

UITZENDING Zondag 22 november:
Viering HOOGFEEST TEMPELGANG
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 

UITZENDING Zondag 6 december:
26e zondag na Pinksteren; toon 1
De rijke dwaas
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 

UITZENDING Zondag 20 december:
28e zondag na Pinksteren; toon 3
Zondag & Voorfeest Christus Geboorte
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 

UITZENDING Vrijdag 25 december:
HOOGFEEST van KERSTMIS
10.30 uur: Goddelijke Liturgie 

UITZENDING Zondag 3 januari:
VIERING HOOGFEEST THEOFANIE
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
12.00 uur: Waterwijding