Laatste nieuws:
Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019 »
Kerstboodschap 2018 Z. Em. Johannes van Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Z.Em. Johannes v. Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Patriarch Bartholomeos I »
Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora »
Nieuwsarchief »
 

AGENDA

NB De parochie volgt de NIEUWE kalender en NIET de Juliaanse kalender:

Pasen en de van Pasen afhankelijke feesten volgen de ‘oude’ kalender; alle andere feesten, die op een vaste datum vallen, worden tegelijk met de Westerse Kerken gevierd, zoals bijvoorbeeld Kerstmis. (voor uitleg Paasdatum zie onder “over Orthodoxie”)

Op de zondagen van de oneven weken is er LITURGIE. 

DIENSTEN:                                                                         BIJZONDERHEDEN:
Zondag 17 Februari:
Begin Voorvasten
Zondag van de Tollenaar & Farizeeër
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

 

Zondag 3 Maart:
Zondag van het Laatste Oordeel
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Maandag 11 Maart:
Begin Grote Vastentijd

Dinsdag 12 Maart:
19.30 uur: Boetecanon

Zondag 17 Maart:
Zondag van de Orthodoxie
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Vrijdag 22 Maart:
19.30 uur: Gregoriosliturgie

Maandag 25 Maart:
HOOGFEEST van de VERKONDIGING
(Geen Dienst)

Zondag 31 Maart:
Zondag van het H. Kruis
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Vrijdag 5 April:
19.30 uur: Gregoriosliturgie

Zondag 14 April:
Gedachtenis aan H. Maria van Egypte
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zondag 21 April:
PALMZONDAG
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Woensdag 24 april:
19.30 Uur: Metten Witte Donderdag met Ziekenzalving

Vrijdag 26 april: 
15.00 Uur: Vespers met uitdragen Epitaaf

Zaterdag 27 April:
19.30 uur: PAASMETTEN

Zondag 28 April:
PASCHA des HEREN
10.10 uur: Lezing uit de Handelingen der Apostelen

10.30 uur: Goddelijke Liturgie
Aansluitend Agape

Zondag 12 Mei:
PAROCHIEFEEST (25-jarig bestaan parochie):
Gedachtenis H. Myrondraagsters
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
Aansluitend Agape

Zondag 26 Mei:
Zondag van de Samaritaanse
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Donderdag 6 Juni:
HOOGFEEST van HEMELVAART
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zondag 16 Juni:
HOOGFEEST van PINKSTEREN
10.10 uur: Urengebed
1
0.30 uur: Goddelijke Liturgie
12.00 uur: Vespers met knielgebeden