Laatste nieuws:
Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019 »
Kerstboodschap 2018 Z. Em. Johannes van Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Z.Em. Johannes v. Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Patriarch Bartholomeos I »
Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora »
Nieuwsarchief »
 

AGENDA

NB De parochie volgt de NIEUWE kalender en NIET de Juliaanse kalender:

Pasen en de van Pasen afhankelijke feesten volgen de ‘oude’ kalender; alle andere feesten, die op een vaste datum vallen, worden tegelijk met de Westerse Kerken gevierd, zoals bijvoorbeeld Kerstmis. (voor uitleg Paasdatum zie onder “over Orthodoxie”)

Op de zondagen van de oneven weken is er LITURGIE. 

DIENSTEN:                                                                         BIJZONDERHEDEN:

 

Zondag 21 April:
PALMZONDAG
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Palmwijding
10.40 uur: Goddelijke Liturgie

Woensdag 24 april:
19.30 Uur: Metten Witte Donderdag met Ziekenzalving

Vrijdag 26 april: 
15.00 Uur: Vespers met uitdragen Epitaaf

Zaterdag 27 April:
19.30 uur: PAASMETTEN

Zondag 28 April:
PASCHA des HEREN
10.10 uur: Lezing uit de Handelingen der Apostelen

10.30 uur: Goddelijke Liturgie
Aansluitend Agape

Zondag 12 Mei:
PAROCHIEFEEST (25-jarig bestaan parochie):
Gedachtenis H. Myrondraagsters
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
Aansluitend Agape

Zondag 26 Mei:
Zondag van de Samaritaanse
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Donderdag 6 Juni:
HOOGFEEST van HEMELVAART
10.10 uur: Urengebed

10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zondag 16 Juni:
HOOGFEEST van PINKSTEREN
10.10 uur: Urengebed
1
0.30 uur: Goddelijke Liturgie
12.00 uur: Vespers met knielgebeden