VERKLARING VAN HET BISSCHOPPELIJKE COLLEGE

EN DE LEDEN VAN DE DIOSCENE RAAD

VAN ORTHODOXE KERKEN VAN RUSSISCHE TRADITIE IN WEST-EUROPA

In Slavisch:

https://archeveche.eu/ru/%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8-%d1%81-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8/

In Frans:

https://archeveche.eu/declaration-concernant-la-situation-en-ukraine/

Op 24 februari 2022 spraken metropoliet John van Dubna, de hulpbisschoppen Simeon van Domodedovo en Elisäus von Reoutov, evenals de leden van het bestuursorgaan van het aartsbisdom van de orthodoxe kerken van de Russische traditie in West-Europa, hun ongenoegen uit over de dramatische situatie die veroorzaakt was door de invasie van Oekraïne en de militaire operaties die met deze invasie gepaard gingen; ze hadden geklaagd over de slachtoffers en het lijden dat deze invasie had veroorzaakt.»

Een paar dagen later schreef metropoliet John een brief aan patriarch Cyrill van Moskou waarin hij de diepe bezorgdheid uitdrukte die door zijn preek was gewekt, waarin hij sprak over « de metafysische strijd in naam van het recht om de kant van het licht aan de kant van Gods waarheid te kiezen », waardoor interventie in Oekraïne gerechtvaardigd is. Hij smeekte de patriarch “alles te doen wat in zijn macht ligt om deze verschrikkelijke oorlog die de wereld verdeelt en dood en verderf zaait te stoppen”.

De oorlog woedt nu al acht maanden, waarin tal van christelijke autoriteiten van over de hele wereld Patriarch Cyril rechtstreeks hebben benaderd en hem hebben gevraagd voor vrede te werken.

We zien de diepe hulpeloosheid in veel van onze gemeenten, die we vooral zien bij hen die vrede zoeken in de naam van het Evangelie. Veel Russen en Oekraïners behoren tot onze lokale gemeenschappen en lijden met ons allemaal in deze situatie.

In het bijzonder de verklaring dat “iemand die trouw blijft aan de oproep die hij heeft ontvangen en die sterft tijdens de uitvoering van zijn militaire taken, zeker een daad zal verrichten die neerkomt op een offer […] en dat offer zal alle zonden wegwassen die hij heeft begaan » (Homilie van 25 september), werd met veel pijn en onbegrip ontvangen.

We herhalen ons verzoek aan patriarch Cyrill om het vredesproces aan te moedigen via de autoriteit die hem als patriarch toebehoort, en roepen alle verantwoordelijken en bestuurders van de Russische Federatie op om dit te doen.

Metropoliet John, de hulpbisschoppen en de leden van de Diocesane Raad roepen op tot onvermoeibaar gebed, vooral ook tijdens de viering van de Goddelijke Liturgie, en vragen Patriarch Cyril een woord te spreken voor een onmiddellijke beëindiging van deze broederoorlog die vandaag de dag een te zware bedreiging vormt voor de wereld.

Parijs, 13 oktober 2022

+ Metropoliet JOHANNES van Dubna

+ Bisschop Simeon van Domodedovo

+ Bisschop Elisäus von Reoutow

leden van de diocesane raad

Bron: https://www.erzbistum.net/aus-dem-erzbistum/verlautbarung-zur-situation-in-der-ukraine/?fbclid=IwAR19qT3VqH8tC-w7qLpFeD8XyxFY1xF6afINBXvRXpHVnVOKkZDWPkwWg-k