Open brief aan Zijne Heiligheid Cyril Patriarch van Moskou

de aartsbisschop

Protocolnummer: 2022.010 

Parijs, 09 maart 2022

Uwe Heiligheid,

In deze donkere dagen waarin de oorlog in het midden van Europa woedt na de militaire interventie van de Russische Federatie in Oekraïne, sta ik u toe u de ontsteltenis van het hele aartsbisdom en onze totale solidariteit met de slachtoffers van dit conflict over te brengen.

De onrust en wanorde die in de hele wereld door deze gewelddadige aanval werd veroorzaakt, heeft de orthodoxe gemeenschap van West-Europa niet gespaard en in het bijzonder het aartsbisdom van de Russisch-orthodoxe parochies in West-Europa, dat gelovigen van alle origine verenigt. Onze eenheid zelf wordt bedreigd door de aldus gecreëerde situatie. Onze gelovigen verwachten van hun herders dat zij de stem van de Kerk en de Evangelieboodschap van vrede uitdragen.

We hebben met ontroering kennis genomen van de oproep aan u gericht door de leden van de Heilige Synode van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk, waarin zij u vragen om tussenbeide te komen bij de politieke autoriteiten van de Russische Federatie om een ​​einde te maken aan dit bloedbad.

In naam van alle gelovigen van ons aartsbisdom wend ik mij tot u om uw stem als primaat van de Russisch-orthodoxe kerk te verheffen tegen deze monsterlijke en zinloze oorlog en om te bemiddelen bij de autoriteiten van de Russische Federatie zodat deze moorddadige conflict dat tot voor kort ondenkbaar leek tussen twee volkeren en twee naties die verenigd waren door eeuwenlange geschiedenis en hun gemeenschappelijk geloof in Christus.

Uwe Heiligheid, in uw “homilie” voor Vergevingszondag, uitgesproken in de Patriarchale Kathedraal van Christus de Verlosser op 6 maart, impliceert u dat u deze oorlog van wrede en moorddadige agressie rechtvaardigt als “  een metafysische strijd” , in de naam “  van de recht om aan de kant van het licht te staan, aan de kant van de waarheid van God, van wat het licht van Christus ons openbaart, zijn woord, zijn Evangelie…” .

Met alle respect dat u toekomt en waar ik niet van afwijk, maar ook met oneindig veel pijn, moet ik u erop wijzen dat ik een dergelijke lezing van het Evangelie niet kan onderschrijven. Niets kan ooit rechtvaardigen dat de “goede herders” dat we moeten worden opgehouden “vredeslieden” te zijn en dat ongeacht de omstandigheden.

Uwe Heiligheid, nederig, met een bezwaard hart, smeek ik u om alles te doen wat u kunt om een ​​einde te maken aan deze verschrikkelijke oorlog die de wereld verdeelt en dood en verderf zaait.

 

† Metropoliet JOHN van Dubna ,

Aartsbisschop van de orthodoxe kerken van de Russische traditie in West-Europa