V. Johan, priester

V. Johan, timmerman

Vader Johan Visser was de laatste diaken, die de priesterwijding ontving van aartsbisschop Gabriël van Komana – eeuwige gedachtenis.

Na zijn wijding begon Vader Johan zijn priesterlijke taken, als tweede priester, in de communiteit H. Panteleimon in Kollumerpomp (Provincie Friesland – Nederland), waaraan hij al als diaken verbonden was.

Deze gemeenschap werd gesticht door aartspriester Nikolaas Lucassen – eeuwige gedachtenis – en zijn vrouw Matouchka Johanna in hun huis op het platteland van de provincie Friesland. In 2019 moest Vader Nikolaas de viering van de Liturgie thuis stoppen vanwege zijn gezondheid. Vader Johan was al begonnen met de zoektocht naar een andere kerk voor de kleine groep orthodoxen in Friesland.

In 2020 vond hij een kerk in het dorp Hiaure, op enkele kilometers van het oude centrum van Dokkum, die had toebehoord aan een gereformeerde gemeenschap, maar waarvan een stichting nu de eigenaar was. Deze stichting was bereid om de orthodoxe gemeenschap gewijd aan de achtste-eeuwse Friese missionaris Liudger, het kerkgebouw in bruikleen te stellen, zodat eenmaal per twee weken de Goddelijke Liturgie gecelebreerd kon worden. De eerste Liturgie werd gevierd in Hiaure op 31 oktober 2020. Het beroep van vader Johan – hij was timmerman – was zeer nuttig om de kerk aan te passen aan de behoeften van orthodoxe diensten. Met de actieve hulp van aartspriester Josef Sikora van de parochie van de Heilige Myrondraagsters in Breda, zijn biechtvader, was hij nog steeds bezig met het vormen van deze nieuwe parochie, toen hij op 14 november werd getroffen door een maagbloeding, die hem fataal werd.

Net voordat hij stierf, stuurde hij nog een laatste boodschap aan ons; kort, krachtig; precies zoals hij was: “Licht”. De Orthodoxe theologie wordt ook wel eens de theologie van het Licht genoemd. Het Licht werd geboren met Kerstmis; het was nog zo zwak als een ster. Dit Licht ging sterker schijnen bij Zijn doop in de Jordaan. Nadat het Licht drie dagen gedoofd was (Kruisiging), straalde het uit het Graf tot ons. En met Pinksteren verspreidde dit Licht zich over de gehele wereld. Door dit ene woord “Licht”, gaf Vader Johan nog voor zijn sterven ons een woord van troost, en liet hij zien dat hij waarlijk een priester was.

Het spreekt voor zich dat zijn vader, zijn kinderen, de parochianen van de parochie van St. Liudger in Hiaure, waar hij de dienstdoende priester was, de parochianen van Breda, waar hij 2e priester was, en zijn medebroeders allemaal diep getroffen zijn door zijn plotselinge en onverwachte dood.

Moge de Heer Zijn goede dienaar in Zijn Koninkrijk verwelkomen.

Eeuwige Gedachtenis

Wij gaan nog eenmaal een Goddelijke Liturgie celebreren om de parochie feestelijk af te sluiten,
zoals V. Johan gewild zou hebben. Dit is op:
.
Zaterdag 26 Maart 2022:
PAROCHIEFEEST H. LIUDGER
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie
12.00 uur: Panichida voor Priester Johan
Aansluitend Agape (ieder neemt iets mee aub)
.
Iedereen is van harte welkom !!!