Pinksterboodschap 2017 van Zijne Eminentie Aartsbisschop Johannes van Charioupolis, Exarch van de Oecumenisch Patriarch

 

Aan de geestelijken, monniken, monialen en de gelovigen van het aartsbisdom van de orthodoxe parochies van de Russische traditie in West-Europa

 

Beste vaders, broeders en zusters, geliefden in Christus.

Geprezen zijt Gij, o Christus, onze God, die aan de vissers de wijsheid hebt geopenbaard, door de Heilige Geest op hen neer te zenden. Door hen hebt Gij de wereld in het net binnengehaald. O Minnaar der mensen, eer aan U!

De vijftig dagen van Pasen zijn beëindigd en op dit feest van Pinksteren vieren wij nu de nederdaling van de Heilige Geest op de Apostelen, de ‘eenvoudige vissers’ die door hun evangelisatie de genade van de Opstanding en de ware kennis van God door Jezus Christus gebracht hebben aan de gehele mensheid. Christus, opgevaren naar de rechterhand van de Vader, van waar Hij wacht om terug te keren naar de aarde om de gehele wereld als de goede rechter te beoordelen, heeft door zijn Hemelvaart naar de rechterhand van de Vader, de verzoende mensheid, die door Adam ten val was gebracht, met de Vader verzoent.

18698245_1897472813858987_1814338619237194606_nDe Kerk verwelkomt op deze dag met vreugde de Geest, die op de gehele mensheid gezonden is, omdat Hij het beeld van de eniggeboren en opgewekte Zoon zuivert en transformeert. Alle diensten op deze dag zijn verheugd over deze Trinitaire vreugde in de aanbidding van God in Drie Personen. Het is het hart van ons geloof. Iedereen dient de mysterieuze gastheer, die in hem woont, te leren kennen. Bij de doop kreeg elk van ons de ‘de Zegel van de Gave van de Heilige Geest’. Geheel ons wezen is hierdoor geheiligd, zodat wij de plaats van het Koninkrijk van God kunnen worden.

Dus laten we de Heilige Geest elke dag aanroepen, op elk moment van de dag dat God ons geeft, zodat elke handeling volbracht kan worden in de naam van Hem die “in ons woont en alle dingen vervult”. U bent de ‘tempel van de Heilige Geest’, zegt de apostel Paulus. Laten we het verwerven en ons bekleden met de vreugde en het licht van de Geest, zoals de heilige Serafim van Sarov ons herinnert en wij zullen op Christus worden geënt en door Hem geroepen worden naar het Leven, dat is het Leven in God.

Aan alle priesters, diakens, monniken en monialen en aan alle gelovigen van ons Exarchaat-Aartsbisdom van de parochies van Russische traditie in West-Europa wens ik een Heilig Pinksteren.

Vaders, broeders en zusters, ik geef u mijn zegen in de vreugde en liefde van de opgestane Christus,

 

† JOHANNES,

Aartsbisschop van Charioupolis,

Patriarchale Exarch van de Orthodoxe Parochies

van Russische Traditie in West-Europa

Parijs, 4 juni 2017