(Vertaald via Google Translate; oorspronkelijke tekst in het Frans zie: http://exarchat.eu/spip.php?article2687)

Beste Messeigneurs, Vaders, Broeders en Zusters geliefd in Christus,

Vandaag de dag is het vanuit de overvloed van het hart dat de mond zegt: “Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, dat het voor ons een dag van feest en vreugde is! (Ps. 117, 24)”. Nu viert de zichtbare en onzichtbare wereld de grootste dag, de dag des Heren – de opstanding van onze Heiland en Heer Jezus Christus! Het is de dag van hoop voor iedereen, de dag van leven en vreugde. Het was de gebeurtenis van vandaag die de loop van de menselijke geschiedenis veranderde! Want vanaf deze dag begon de prediking van de apostelen over het nieuwe leven in de opstanding op de drempel van het lege graf van de verrezen Christus (Mk 16), een prediking waar de wereld naar dorstte, zowel in hun tijd als in onze hedendaagse tijd. (Handelingen 17: 16-34).

Deze dag is een gezegende dag. Omdat de mens op een nieuwe manier zijn oorspronkelijke vrijheid heeft gevonden die hij in het paradijs had. Zijn oorspronkelijke beeld wordt weer hersteld en we zingen allemaal: ‘Gezegend zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren tot een levende hoop dankzij de opstanding van Jezus Christus uit de dood. (…) ”, (1 Petrus 1, 3).

Vanaf die heldere dag begon de mens zijn wezen op een andere manier te ontdekken, om zijn spirituele natuur te bestuderen, die langzaam aan het sterven was na de val uit het hof van Eden. Nu begint deze nieuwe natuur weer volledig te leven, want het werd gegeven door de Opstanding, het nieuwe leven. De dood regeert niet langer en is niet meer eeuwig, het Leven is het leven dat eeuwig is geworden.

God houdt zoveel van de mens dat hij zijn Zoon zendt om Hem te redden en door Zijn Kruis en zijn Opstanding de erfzonde opheft.

Hoe kan de mens zijn Schepper danken voor deze gebeurtenis? Heel eenvoudig: door zijn wederzijdse liefde voor God en in het bijzonder voor zijn naaste, het gezicht van God. De naaste liefhebben is God danken. Deze gebeurtenis nodigt ons uit tot erkenning en dankzegging aan God, de Schepper van alle dingen. De naaste liefhebben betekent vooral, hem respecteren, hem aanvaarden zoals hij is, zonder hem te willen bezitten. Ga in relaties niet over de grenzen heen: of het nu in een familiale, vriendelijke of professionele omgeving is. Je naaste liefhebben is de vrijheid van je naaste beschermen. Het betekent God in hem lief te hebben ( 1 Johannes 4: 20), het betekent leven “… naar het voorbeeld van de heilige God die u geroepen heeft, wordt ook u heilig in al uw gedrag, …”, (1 Petrus 1: 15).

Geliefde broeders en zusters, in deze heldere dagen van paasvreugde wens ik u te vereren met het goddelijke bezoek van de verrezen Christus, om Zijn liefde, Zijn aanwezigheid te voelen, om te voelen dat Hij altijd nabij is. Ik nodig u uit om de vrijheid te verwelkomen die we hebben verworven dankzij de verrezen Christus. Laten we zijn uitnodiging aanvaarden om de vreugde van gemeenschap met God, de bron van verlossing, aan te gaan.

Mogen de harten van een ieder altijd gevuld zijn met goddelijke liefde, levend geloof, vrede en hoop.

Christus is opgestaan! En ik wens jullie allemaal en mijzelf hetzelfde.

† Metropolitan JEAN van Dubna,

Aartsbisschop van de orthodoxe kerken van Russische traditie in West-Europa

Parijs, Pasen 2021

Paasdiensten Parochie H. Myrondraagsters

Goede Vrijdag

Paasmetten

Feestliturgie PASCHA des HEREN