Laatste nieuws:
Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019 »
Kerstboodschap 2018 Z. Em. Johannes van Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Z.Em. Johannes v. Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Patriarch Bartholomeos I »
Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora »
Nieuwsarchief »
 

PAASBOODSCHAP 2017 Patriarch Bartholomeus I

(Deze boodschap is na te lezen in verschillende talen;
druk op de gewenste taal om de link te activeren:
Engels
, Russisch, Koreaans, Italiaans, Grieks, Frans, Duits, Oekraïens)

 

+BARTHOLOMEUS

bij de Gratie Gods Aartsbisschop van Constantinopel,
Nieuw Rome, en Oecumenisch Patriarch

 

Aan de volheid van de Kerk:

Moge de Genade, Vrede en Barmhartigheid

Van de in Heerlijkheid Opgestane Christus met U Allen zijn.

 

Geliefde broeders en zusters, kinderen van de opgestane Heer,

“In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33) is de geruststelling van de Heer, die als enige de dood door de dood heeft overwonnen, aan geslachten van mannen en vrouwen. “Christus is opgestaan!” is de uitroep die ook wij uitspreken tot alle mensen die ver verwijderd zijn van deze Heilige Stoel, die een wereldlijke kruisiging en verdrukking heeft meegemaakt; maar het is ook de Stoel van de opstanding voor zover als we van deze uithoek van de planeet, de Stad van Constantijn, de “overwinning van het leven” verkondigen, die iedere vorm van bederf en de dood zelf doet verdwijnen. 

crucifixion-0001.jpg

Gedurende Zijn aanwezigheid op aarde heeft de Heer zijn leerlingen dikwijls gewaarschuwd voor de verdrukking die het gevolg zou zijn van Zijn offer aan het kruis van Golgotha, maar ook van hun dienst en leven in deze wereld, zowel die van hen zelf als van alle anderen die in Christus geloven. Hij voegde er echter nog iets zeer opmerkelijks aan toe: “Gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden… …Ook gij hebt nu dan wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.” (Joh. 16:20-22)

Deze geestelijke vreugde van Pasen werd het eerst ervaren door de Myrondragende vrouwen, die naar het graf van de levenschenkende Christus kwamen, in de begroeting door de Heer in slechts twee woorden: “Weest gegroet!” (Matth. 28:9) Dezelfde paasvreugde wordt met nadruk vandaag uitgesproken door de Moeder Kerk van Constantinopel: “Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.” (Ps. 117:24) De ultieme vijand, dood, droefenis, onze problemen, bederf, verdrukking en beproevingen: zij worden alle vermorzeld en vernietigd door de overwinnende god-menselijke Heer.

We leven echter in een wereld waarin de massamedia voortdurend slecht nieuws verspreiden over terroristische aanslagen, plaatselijke oorlogen, natuurrampen, problemen van religieus fanatisme, honger, vluchtelingencrises, ongeneeslijke ziekten, armoede, psychologische druk, gevoelens van onveiligheid en andere dergelijke ongewenste toestanden.

In het licht van deze dagelijkse “kruisen” die mensen ongewild ondergaan, komt onze heilige Orthodoxe Moeder Kerk ons herinneren aan het feit dat wij als christenen blij mogen zijn, omdat bewezen is dat onze leider Christus, als drager van de vreugde, ze heeft overwonnen, en blijdschap brengt over heel de wereld.

Onze vreugde heeft als basis de overtuiging dat Christus overwonnen heeft. Wij zijn volkomen gerustgesteld dat het goede alles heeft overwonnen, dat Christus in de wereld gekomen is “overwinnende en om te overwinnen”. (Openb. 6:2) 

453.jpg

 Ondanks haar dagelijkse kruisen en verdriet ervaart de grote Moeder Kerk van Christus exclusief en alleen dit verschijnsel van vreugde. Het ervaart, vanuit en in dit leven, het hemelse Koninkrijk. Vanuit dit gewijde centrum van de Orthodoxie, vanuit de boezem van dit gefolterde Phanar, “in deze stralende nacht”, verkondigen wij dat de draagwijdte en het doel van het kruis en alle verdrukking, de opheffing van alle menselijke pijn en lijden, liggen in de geruststelling door de Heer: “Ik zal u niet als wezen achterlaten.” (Joh. 14:18) “Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matth. 28:20) Dit is de boodschap die wij allen moeten horen, dat de wereld van vandaag zou moeten horen om zich aan Christus over te geven en Hem te herkennen op de weg naar Emmaüs. Inderdaad, Christus loopt naast ons. En wij zullen Hem alleen dan zien, wanneer wij Zijn woord in ons leven horen en ervaren.

Deze boodschap over de overwinning van het leven over de dood, van de triomf van het vreugdevolle licht van de paaskaars over de duisternis van wanorde en verwarring wordt de hele wereld verkondigd vanuit het Oecumenisch Patriarchaat, samen met de uitnodiging het niet-dovende licht van de opstanding te ervaren. Wij nodigen u allen uit de opgestane Heer te vertrouwen, de meester van vreugde en vrolijkheid, die de teugels van de gehele schepping in handen houdt.

Christus is dus opgestaan, broeders en zusters! Moge de genade en grenzeloze barmhartigheid van de Heer van het leven en de meester over de dood met u allen zijn. 

bart200.jpg

Phanar, Heilig Pasen 2017

+Bartholomeus van Constantinopel

Uw vurige voorspreker bij de opgestane Christus