Laatste nieuws:
Nieuwe Parochie in Friesland »
Kerstvieringen in Coronatijd »
PAASBOODSCHAP 2020 van Patriarch Kyriel »
Aartsbisschop Johannes wordt Metropoliet »
Agressieve houding Oecumenisch Patriarchaat blijft voortduren »
Nieuwsarchief »
 

KERSTVIERINGEN IN CORONATIJDPERK

Zoals het er nu naar uitziet zal met Kerst nog geen medicijn en/of een vaccin beschikbaar zijn. Dit betekent dat OOK met Kerst in onze Kapel het Coronaprotocol van kracht blijft. Dit zal naar verwachting een probleem scheppen, omdat men met Kerst in de Kerk wilt zijn, en niet alleen de live-uitzending wilt volgen.

 

Het pastorale team heeft als oplossing het volgende gedacht:

Donderdag 24 december   10.30 uur:    Voorfeest Kerst

Vrijdag 25 december         10.30 uur:    Kerstviering (met uitzending via You Tube)

Zaterdag 26 december      10.30 uur:    Nafeest Kerst

Aan een ieder die bij één van deze Diensten aanwezig wilt zijn, wordt gevraagd gaarne zo spoedig als mogelijk zijn of haar keus kenbaar te maken bij Aartspriester Josef met daarbij een tweede keus. Op 1 december zal een rooster samengesteld worden.

(Mocht er nog meer aanmeldingen zijn, dan beschikbare plaatsen, dan is het ook mogelijk om op de eerste Kerstdag ’s middags aanwezig te zijn bij een Typika-viering van Kerst).

De Kapel zal verdeeld zijn in 5 zones, waar een klein gezin kan staan; grote gezinnen krijgen 2 zones in de kapel toegewezen, zodat de 1½ meter afstand gerespecteerd kan worden, én zodat er voldoende ruimte overblijft voor de Grote & Kleine Intocht en de Heilige Communie. Deze zones zijn:

  1. Koorstoel;
  2. Bank links achter koorstoel;
  3. Zitplaats bij Panichida-altaar;
  4. Bank rechts achter Panichida-altaar;
  5. Nartex, zodat men tijdens de Dienst toch zicht heeft op het Heiligdom.

De plaats in de Nartex is uitermate geschikt voor grote gezinnen.