Laatste nieuws:
Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019 »
Kerstboodschap 2018 Z. Em. Johannes van Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Z.Em. Johannes v. Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Patriarch Bartholomeos I »
Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora »
Nieuwsarchief »
 

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE

AARTSBISSCHOP JOHANNES VAN CHARIOUPOLIS,

EXARCH VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH

 

(De Kerstboodschap is ook te lezen in Frans, Engels, Duits en Italiaans op:
http://www.exarchat.eu/spip.php?article1927)

 

Aan de geestelijkheid, monniken, monialen en gelovigen van het Exarchaat-Aartsbisdom van de orthodoxe parochies van Russische traditie in West-Europa,

 

Beste vaders, broeders en zusters, zeer geliefden in Christus,

 

Wij zijn reeds binnengegaan in de periode die ons op het Kerstfeest voorbereidt. De
geboorte van God in het vlees is voor een christen een zeer belangrijk moment in de Heilsgeschiedenis. God heeft Zich aan Abraham geopenbaard, Hij heeft Zich een volk uitgekozen, Hij heeft Zijn wet aan Mozes gegeven, dat alles met het doel Zijn openbaring te voltooien in Christus, Die de geschiedenis kort samenvat en tegelijkertijd een nieuwe begint. Dit grootse gebaar van God heeft slechts één doel: de mens. In Adam heeft de mens niet opgehouden zich van God te verwijderen; in de Nieuwe Adam, Christus, wordt hij teruggeplaatst in de Liefde, en vindt hij eindelijk zijn ware vaderland. 

1225nativity-xc001.jpg

De Vleeswording van de Zoon van God is voor een christen de sluitsteen van het geloof. Zonder Vleeswording is er ook geen Opstanding van het vlees. Zonder Vleeswording is er geen heil voor de mens. “Voor óns heil is Hij zozeer gegrepen door de liefde dat Hij mens geworden is, en in een lichaam is verschenen”, zegt ons Athanasius van Alexandrië. Deze God Die Zich vernedert, Die dienaar van de mensheid wordt, heeft slecht één wens, slechts één wil: de mens terug te brengen tot het ware Leven, de mens de verloren hoop terug te geven, in de Liefde waarin Hij hem heeft geschapen.

            Wij kennen die Liefde van God voor ons en ondanks de Vleeswording en het Gesproken Woord keren wij ons voortdurend af van de unieke werkelijkheid, van Gods Koninkrijk. Wij bereiden ons voor op onze vestiging in deze wereld, op het bezit van deze wereld. In plaats van dank te brengen aan zijn schepper, en de schepping die getransformeerd is voor de dienst aan de mens, aan zijn schepper aan te bieden, wenden wij ons af in een wil naar macht en vernietiging. Wij vernederen onszelf door de hartstochten, waaraan wij geen weerstand bieden; wij willen er niet met Jezus Christus voor het Koninkrijk zijn.

            De Vleeswording van het Woord van God moet ons terugbrengen op de weg die naar het Leven leidt. Zonder God is er geen Leven. Zonder Liefde en zonder berouw is er geen Leven. Zonder Koninkrijk en zonder Hoop is er geen Leven. Door de Vleeswording heeft God Zichzelf niet alleen willen openbaren. Zijn wil is het om de lijdenden te verzorgen en de mensheid te onderrichten. “Ik ben niet gekomen voor de gezonden, maar voor de zieken”, zegt Christus ons. Hij heeft Zich willen openbaren door volledig partij te kiezen voor de menselijke natuur, opdat Hij Zich aan haar gelijk zou maken.

            Door de aanvaarding van deze deelname van het goddelijke aan de vergankelijke natuur worden wij door Christus geroepen tot de onvergankelijkheid, die ons in de opstanding verleend wordt. Het is niet buiten Zijn lichaam dat het Woord van God de dood heeft aanvaard, maar in Zijn lichaam. “De Verlosser heeft Zich met een lichaam bekleed om in zijn lichaam de dood te vinden en die te laten verdwijnen”, zegt Athanasius van Alexandrië met nadruk.

            Wij worden opgeroepen dit diepe heilsmysterie van de mensheid in de Vleeswording te beleven in deze periode van Christus’ Geboorte. Deze zeer belangrijke tijd moet ons op weg helpen de openbaring te leren kennen. Wij moeten een zeer bijzondere inspanning verrichten om te ontdekken wat onze identiteit als christen is. Juist door en in de vleesgeworden Christus, gestorven en opgestaan, bepalen wij onszelf in de ogen van de wereld. Het is aan ons om elke dag dit goede nieuws van het Evangelie te beleven en de gaven van de doop ten dienste van de mensen te vervullen.

            Voor u allen een heilig Kerstfeest, vrede en vreugde!

 Mgr-Jean-200x300.jpg

+ Aartsbisschop JOHANNES van Charioupolis,

Patriarchaal Exarch van de orthodoxe parochies van Russische traditie in West-Europa

 

Parijs, 25 december 2016 / 7 januari 2017